คุณวุฒิวิชาชีพ CFP

Certified Financial Planner

What Is A CFP?

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นคุณวุฒิวิชาชีพด้านการวางแผนการเงินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถให้คำแนะนำและวางแผนการเงินได้แบบครอบคลุมครบทุกด้าน หรือ “การวางแผนการเงินแบบองค์รวม” และการวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายเฉพาะ
ประเทศไทยเริ่มมีนักวางแผนการเงินครั้งแรกในปี 2552 จนในช่วงสิ้นปี 2566 มีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 593 คน ซึ่งมีจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ และด้วยปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจสร้างสุขภาพทางการเงินมากขึ้น นักวางแผนการเงิน CFP จึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยวางแผนการเงินให้ผู้รับคำปรึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ตั้งใจไว้ และสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ในระยะยาว
แหล่งที่มา วารสาร TFPA Bulletin ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563

มุมมองที่น่าสนใจของการเข้าสู่วิชาชีพนี้จากนักวางแผนการเงิน CFP

คุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP ให้คุณค่าทั้งกับตัวผู้เรียนเอง และที่สำคัญที่สุดคือต่อผู้รับบริการ ในมุมของผู้เรียน คือการได้เห็นภาพใหญ่ของการวางแผนการเงิน เป็นการเรียนรู้แบบมี Framework ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีหลักการชัดเจนว่าควรจะต้องมีความรู้เรื่องใดบ้าง ที่จะทำให้วางแผนได้อย่างครอบคลุม ใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ซึ่งนำพาไปสู่คุณค่าที่มีต่อลูกค้า คือการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือกับผู้รับบริการ รวมถึงช่วยยกระดับความรู้ทางการเงินผ่านการช่วยเหลือบุคคลให้สามารถวางแผนการเงินได้จนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
หลายคนเริ่มเรียนจากการมองเห็นประโยชน์และความสำคัญของความรู้ด้านการวางแผนการเงินผ่านประสบการณ์ส่วนตัว รวมถึงความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง เพิ่มความมั่นใจและมั่นคงในการทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการเงิน
การมีความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน, มีความน่าเชื่อถือได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการให้คำแนะนำทางการเงิน และเป็นที่ยอมรับ มีโอกาสทางอาชีพที่หลากหลาย, เพิ่มโอกาสในด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มากไปกว่านั้น ยังได้พบกับ community ของคนที่มีความสนใจด้านการเงินเดียวกัน ทำให้สามารถแลกเปลี่ยน สร้างคอนเนคชั่นให้กับตนเองได้อีกด้วย
การมีคุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP เหมือนปัจจัยที่ช่วยการันตีความรู้ ความสามารถ ในการวางแผนการเงินได้อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสร้างมุมมองที่แตกต่างในการให้คำปรึกษาด้านการเงิน เพราะมีความเข้าใจในภาพกว้างของการวางแผนการเงิน
เป็นผู้ให้คำแนะนำที่มีความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ ที่สามารถช่วยวางแผนการเงิน และทำให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมาย เพราะกว่าจะได้มาซึ่งคุณวุฒินี้ นักวางแผนการเงินจะต้องทุ่มเทรับผิดชอบอย่างมากในเรื่องการอบรมและการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

Join our team!

ร่วมงานกับเรา สนใจเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพ