3 เรื่องชวนคิดเกี่ยวกับ Passive Income

Passive Income คือ การสร้างรายได้โดยใช้เงินหรือทรัพย์สินมาช่วยทำงานแทนเรา เช่น การมีรายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ รายได้ที่มาจากการลงทุนต่าง ๆ รวมไปถึงการมีธุรกิจหรือกิจการเป็นของตัวเองมีระบบการจัดการที่ดี ทำให้เราใช้เวลาทำงานน้อยลง

Passive Income จึงดูเป็นรายได้ที่หอมหวนสำหรับใครหลายคน เพราะนอกจากจะมีรายได้แล้ว ยังมีอิสรภาพทางเวลาอีกด้วย และนี่คือ 3 เรื่องชวนคิดเกี่ยวกับ Passive Income ที่ทุกคนควรรู้ไว้

1. Passive Income ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ

เป็นเรื่องจริงอยู่ ถ้าจะบอกว่า การฝากเงินในธนาคารแล้วได้รับดอกเบี้ยก็เป็น Passive Income แล้ว แต่ด้วยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อที่สูง ผลตอบแทนที่ได้รับค่อนข้างน้อย จนอาจจะไม่สามารถนำมานับได้นอกจากเราจะมีเงินฝากมหาศาล เพราะฉะนั้นการจะได้มาซึ่ง Passive Income จริง ๆ จัง ๆ จึงเกิดจากการทำงานแบบ Active Income เมื่อมีรายได้ที่มากพอ ก็นำไปลงทุนต่อ หรือสร้างระบบให้เกิด Passive Income

2.Passive Income มีแล้วสบาย แต่ต้องหมั่นดูแลแหล่งรายได้

จริงอยู่ว่าเรายังมีรายได้โดยไม่ต้องทำงาน แต่เรายังคงต้องหมั่นดูแลแหล่งรายได้ของเราอยู่เสมอ เช่น

– รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ ต้องดูแลผู้เช่า และดูแลอสังหาริมทรัพย์ของเราให้มีสภาพที่ดี

– รายได้จากการลงทุนในหุ้น ก็จำเป็นที่จะต้องคอยดูแล ปรับพอร์ต เพิ่มหุ้น ลดหุ้น เพิ่มลดสัดส่วนการลงทุนต่าง ๆ

รายได้จากธุรกิจก็ยังคงต้องดูแลความเรียบร้อย และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ

3. Passive Income สร้างรายได้ แต่อาจไม่สม่ำเสมอ

Passive Income อาจไม่ได้สร้างรายได้ให้กับเราอย่างสม่ำเสมอ เช่น อสังหาริมทรัพย์ที่เราปล่อยเช่า ใช่ว่าจะมีผู้เช่าไปตลอด หรือการลงทุนในหุ้นอาจมีความผันผวน ทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับลดลง รวมถึงการลงทุนในกิจการต่าง ๆ ก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาขึ้นได้ เพราะฉะนั้นเราควรมีความรู้ทางการเงินและรู้เท่าทันในทรัพย์สินที่ลงทุน

Passive Income เป็นการเพิ่มรายได้อีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจ หากเราสร้าง Passive Income ได้อย่างต่อเนื่อง มีรายได้ที่มากพอ และเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ การมี Passive Income ก็จะช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินให้กับเราได้